BPO

Business Process Outsourcing (BPO) to centra outsourcingu procesów biznesowych. Firmy działające w tym sektorze zorientowane są na klientów zewnętrznych, przejmując od nich realizację procesów np. w obszarze księgowości. Poszczególne (nie podstawowe) obszary działalności firmy macierzystej zostają przeniesione i zlecone do wykonania innej firmie na zasadzie outsourcingu.

Branża usług wspólnych rozwija się w Polsce bardzo szybko, gdyż poza znajomością języków obcych liczą się umiejętności komunikacyjne w kontekście wielokulturowego społeczeństwa. Jednakże liczą się również kompetencje przypisywane „klasycznej” księgowości.