Budownictwo

Budownictwo to dziedzina działalności człowieka związana ze wznoszeniem obiektów budowlanych, podległa dziedzinie nauki jaką jest inżynieria lądowa. Jest to również gałąź wiedzy praktycznej, techniki stosowanej przy budowaniu. Jego głównym zadaniem jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje się również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.

Jeśli chodzi o księgowość spółki w przypadku realizowania usług jednostkowych trwających dłużej niż okres obrachunkowy, w tym długotrwałych umów o usługę (budowlaną), nie uniknie się metody zleceniowej rachunku kosztów, zapewniającej kompletne ujęcie kosztów, zwłaszcza produkcji niezakończonej oraz prawidłowej wyceny tego elementu aktywów. Metoda zleceniowa jest bardziej pracochłonna i wymaga włączenia służb technicznych na etapie dokumentowania kosztów bezpośrednich usług.