Energetyka

Rynek energetyczny i gazowniczy staje się coraz bardziej dynamiczny. Podmioty z tej branży muszą stale poszukiwać usprawnień i innowacji. Między innymi dlatego następuje szybki rozwój alternatywnych, bezpiecznych źródeł energii. Otoczenie zewnętrzne, globalna ekonomia i polityka, jak również otoczenie wewnętrze, szczególne regulacje środowiskowe mają znaczny wpływ na sposób prowadzenia działalności firm. Specyfiką branży jest znaczna  fluktuacja cen i potrzeba dużych wydatków kapitałowych.

Nowe inwestycje w alternatywne źródła paliw (etanol i biodiesel, gaz łupkowy etc.) umożliwiły firmom penetrację nowych rynków zbytu. To daje działom finansowym szanse rozwoju i ciekawe projekty do realizacji, ale także i wyzwania związane z poprawnością obsługi księgowej i podatkowej.

Obowiązujące przepisy wymusiły na przedsiębiorcach z tej branży szereg obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wymienić tu można chociażby  zasady prowadzenia zakładowych planów kont, ewidencji księgowej w odniesieniu do grup taryfowych, kwestie dotyczące udostępniania sprawozdań finansowych.