Handel hurtowy

Handel hurtowy zajmuje się zakupem dużych partii towarów od producentów, zmianą wielkości sprzedawanych partii i asortymentu (sortowanie, paczkowanie, kompletowanie asortymentów towarowych), a następnie odsprzedażą punktom sprzedaży detalicznej.

Jego najważniejszymi zadaniami są:

  1. prawidłowe zaopatrzenie placówek detalicznych,
  2. dbałość o odpowiednią jakość towarów i ochrona ich wartości użytkowych,
  3. organizowanie przebiegów towarowych,
  4. wyrównywanie dysproporcji w czasie między wytworzeniem a sprzedażą towarów (m.in. poprzez magazynowanie),
  5. współpraca z producentami w zakresie kształtowania dostaw zgodnych ze strukturą popytu.

Z punktu widzenia obsługi finansowo-księgowej specyfiką branży są duże wolumeny operacji księgowych, czasami przekraczające setki tysięcy dokumentów zakupowych, czy też sprzedażowych oraz duża ich powtarzalność. By prawidłowo wykonać ewidencję księgową tak dużych wolumenów niezbędne jest wykorzystanie systemów informatycznych i integracja systemów biznesowych klienta z systemami księgowymi czyli księgowość online. W większości przypadków obsługa procesów magazynowych i sprzedażowych realizowana jest przez samego klienta i przy wykorzystaniu jego narzędzi informatycznych.

Kolejnym charakterystyczny element obsługi handlu hurtowego jest automatyzacja wielu procesów np.: procesu rozliczania wyciągów bankowych, faktoringu, zarządzania kredytem kupieckim. Wszystko to sprowadza się do konieczności prowadzenie ksiąg rachunkowych w systemie księgowość online.