Outsourcing planowania i raportowania finansowego

Od osób zarządzających podmiotami wymagana jest zdolność terminowego i bezbłędnego raportowania do właścicieli i działów controllingu według określonych wzorów.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, pomagamy Klientom na wielu obszarach związanych ze sprawozdawczością krajową i międzynarodową. Doradzamy, jak rozwiązać problemy z obszaru rachunkowości i sprawozdawczości finansowej według międzynarodowych, amerykańskich i różnych innych standardów. Możemy dokonać analizy i porównania zasad, które stosuje firma z tymi wynikającymi z nowych wymogów. Jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, w których sprawozdania finansowe i raporty menedżerskie nie odpowiadają wymogom narzuconym przez grupę, przez wewnętrzne regulacje – accounting policy.

Analizujemy różnice, wskazujemy niezbędne w tym zakresie zmiany oraz pomagamy opracować zgodną ze standardami i dostosowaną do potrzeb Klienta politykę rachunkowości.

Do naszych usług należą w szczególności:

  • konwersja raportów na MSR/MSSF, czyli przekształcenie na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej;
  • konwersja raportów na US GAAP, czyli przekształcenie na raporty zgodne z zasadami rachunkowości według amerykańskich standardów sprawozdawczości finansowej;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg MSR/MSSF;
  • raportowanie i sprawozdawczość wg US GAAP.

 

Raportowanie menedżerskie obejmuje między innymi:

  • analizę sprawozdania finansowego;
  • przygotowanie i analizę raportów z realizacji budżetu;
  • przygotowanie i analizę raportów struktury przychodów i kosztów;
  • analizę marży na sprzedaży produktów;
  • analizę kosztów wytworzenia i przyczyn odchyleń od cen normatywnych;
  • przygotowywanie i analizę indywidualnych raportów dostosowanych do potrzeb informacyjnych Klienta.