Outsourcing usług audytu i kontroli

Celem usług audytorskich jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych oraz poprzez zmniejszenie ryzyka podejmowanych przez klienta decyzji w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

Specjaliści, z którymi pracujemy, prowadzą audyt sprawozdań finansowych, zachowując pełną zgodność metodologii prowadzenia prac z polskimi przepisami, jak i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej stanowią wzór przestrzegania regulacji i norm rachunkowości na świecie.

Zapewniają one szczegółowe przedstawienie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Po ujednoliceniu zasad rachunkowości możliwe jest porównywanie sprawozdań na gruncie międzynarodowym i przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zarządy jednostek, sporządzając sprawozdanie finansowe według MSR, potrzebują doradcy z doświadczeniem, który dostarczy im wiarygodnych, dobrych jakościowo informacji, pozwalających na świadome decydowanie o tym sprawozdaniu finansowym.

Nasi doradcy specjalizują się zarówno we wdrożeniach Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jak i w zakresie audytu sprawozdań finansowych zgodnych ze standardami.