Outsourcing zarządzania finansami

Zarządzanie finansami traktujemy jako wsparcie Klienta przy podejmowaniu decyzji finansowych. Są to decyzje dotyczące inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Na bazie naszych doświadczeń oraz przy stałej ścisłej współpracy ABC GO z wieloma specjalistami z różnych dziedzin jesteśmy w stanie przedstawiać istniejące opcje działania i sugerować optymalne rozwiązania.

Pomagaliśmy naszym Klientom między innymi w następujących dziedzinach:

  • zarządzanie ryzykiem kursowym,
  • zarządzanie długiem,
  • planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.