Logistyka

Specjaliści z naszego biura księgowego mają doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z doradztwem i księgowością na rzecz podmiotów z sektora TSL.

Mieliśmy możliwość współpracy z firmami z branży transportowo-logistycznej i zdobyliśmy bogate doświadczenia wynikające z ich specyfiki i lepiej zrozumiemy problemy, z jakimi mają do czynienia w swojej działalności. Współpracujemy zarówno z firmami zajmującymi się transportem drogowym, kolejowym, morskim, multimodalnym,  jak i obsługującymi magazyny. Wspomagamy naszych Klientów w ich codziennej pracy, a także doradzamy w usprawnianiu ich organizacji i ciągłym rozwoju.

Jeśli chodzi o kwestie księgowe, to szczególnie istotne wydają nam się aspekty podatkowe. Mają istotny wpływ na ryzyko w obszarze finansów, a więc na funkcjonowanie firm z branży Transportu, Spedycji i Logistyki.

Kolejny obszar, który nastręcza problemów osobom odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych, to właściwa ewidencja usług wspierających, specyficznych dla firm TSL.