Outsourcing realizacji płatności bankowych

Zbyt wiele czasu zajmuje ręczne wprowadzanie przelewów za faktury do banku. Dlatego ABC GO  proponuje Klientom przygotowywanie przelewów gotowych do podpisu w banku.

Jak to działa?

  1. Klient ustala wydzielony dostęp do konta bankowego swojej firmy dla biura księgowego.
  2. Klient dostarcza dokumenty do biura rachunkowego w formie i częstotliwości uzgodnionej przez obie strony.
  3. ABC GO zasila system bankowy automatycznie, wprowadzając płatności do banku bezpośrednio z systemu finansowego. Eksport do systemu bankowego następuje po zaksięgowaniu dokumentu, co wpływa korzystnie na jakość danych i ogranicza możliwość ewentualnej pomyłki.
  4. Klient akceptuje wszystkie lub wybrane przelewy.

Jakie modele obsługi transakcji bankowych wybierają nasi Klienci najczęściej?

Wersja 1 –ABC GO przygotowuje przelewy wynagrodzeń dla pracowników,  składek ZUS, podatku do urzędu skarbowego. ABC GO wprowadza przelew do systemu bankowego. Informacja o przygotowanym przelewie jest przekazywana Klientowi. Państwo sami akceptujecie i realizujecie przelew.

Wersja 2 – ABC GO przygotowuje wszystkie przelewy czyli płatności za faktury, za wynagrodzenia, składki ZUS i  podatki. Nasze biuro księgowe wprowadza przelewy do systemu bankowego z ustaloną częstotliwością. Klient sam akceptuje i realizujecie przelewy.

Wersja 3 – jest to wersja pełna. ABC GO przygotowuje wszystkie przelewy w firmie – płatności za faktury, za wynagrodzenia, składki ZUS i  podatki. Nasze biuro księgowe wprowadza przelewy do systemu bankowego z ustaloną częstotliwością. ABC GO ma autoryzację od klienta do realizowania (akceptowania) płatności, więc Klient jest w minimalnym stopniu zaangażowany w proces płatności. ABC GO zastępuje Klienta w całościowym zarządzaniu cash flow.