Usługi

Specyfika działalności usługowej polega na tym, że w jednostkach tych nie występuje pojęcie wyrobów gotowych. Całość poniesionych kosztów w okresie sprawozdawczym (obrachunkowym) może być podzielona na część dotyczącą danego okresu i część dotyczącą następnych okresów. Koszty dotyczące bieżącego okresu obrachunkowego mogą być podzielone na te, które dotyczą kosztu własnego sprzedaży, a zatem usług zakończonych oraz kosztów usług w toku – zwanych produkcją niezakończoną.

Z reguły w działalności usługowej najistotniejszym składnikiem kosztów są koszty pracy. Przy budowie zakładowego rachunku kosztów należy zatem określić ten główny składnik, który powinien być wykorzystany przy określeniu istotnego nośnika kosztów.

W zależności od charakteru działalności usługowej, długości trwania, powtarzalności (cykliczności), możliwości podziału na etapy itp. należy zastosować określoną metodę pomiaru produkcji niezakończonej, by księgowość usługi była wykonana poprawnie. Najlepszym rozwiązaniem w przypadku usług powtarzalnych, realizowanych okresowo – jest takie dopasowanie cyklu fakturowania, które pokryje się z okresami obrachunkowymi. Nie ma wtedy kolizji z rozwiązaniami przyjętymi przez prawo podatkowe.