Obsługa księgowa zagranicznej spółki – o czym warto wiedzieć?

Otwarte granice oraz ułatwienia w handlu międzynarodowym sprawiły, że zarówno polskie firmy przestały obawiać się inwestowania w innych państwach, jak i zagraniczne przedsiębiorstwa dostrzegły w Polsce potencjał i coraz śmielej wkraczają na nasz rynek. Sytuacja ta stawia biura rachunkowe przed wymagającym zadaniem – księgowość dla spółek z innych krajów wymaga nie tylko posiadania określonego zasobu wiedzy i biegłości w przepisach, ale również skutecznej komunikacji.

Już samo założenie spółki zagranicznej to złożony i wysoce sformalizowany proces, równie wielu procedur dopełnić trzeba w czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wsparcie doświadczonego księgowego będzie kluczowe dla poprawności prowadzonych ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Ten rodzaj działalności obłożony jest również wobec Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi, które zazwyczaj także przejmowane są przez obsługujące dany podmiot biura rachunkowe.

Sposoby prezentacji danych finansowych czy zakres informacji, które zawierać należy w poszczególnych zeznaniach ujęte są nie tylko w polskim prawie (Ustawa o rachunkowości), ale również określane przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Księgowi zajmujący się obsługą zagranicznych podmiotów zobowiązani są przede wszystkim do przestrzegania przepisów, ale również do bieżącego śledzenia pojawiających się w nich zmian.

Podstawą przy obsłudze księgowej zagranicznej spółki jest również znajomość języka – będzie ona niezwykle istotna zarówno na poziomie urzędowym, w trakcie prowadzenia dokumentacji czy księgowania faktur, jak i podczas kontaktów z klientem oraz stosownymi urzędami. Dobór odpowiedniego słownictwa oraz unikanie błędów będą nie tylko gwarancją owocnej współpracy, ale również wyznacznikiem profesjonalizmu księgowego, a tego przede wszystkim oczekują decydujący się na outsourcing usług rachunkowych właściciele firm.