Outsourcing zarządzania finansami

Zarządzanie finansami traktujemy jako wsparcie Klienta przy podejmowaniu decyzji finansowych. Są to decyzje dotyczące inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem. Na bazie naszych doświadczeń oraz przy stałej ścisłej współpracy ABC GO z wieloma specjalistami z różnych dziedzin jesteśmy w stanie przedstawiać istniejące opcje działania i sugerować optymalne rozwiązania.

Pomagaliśmy naszym Klientom między innymi w następujących dziedzinach:

  • zarządzanie ryzykiem kursowym,
  • zarządzanie długiem,
  • planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Outsourcing w zakresie zarządzania finansami zapewnia przedsiębiorstwu optymalne korzyści, które przekładają się na rozwój firmy oraz zwiększenie efektywności pracy całej Spółki. Scedowanie obowiązków związanych z obsługą zarządzania finansami na podmiot zewnętrzny pozwala na zwiększenie wymiaru czasu, który Spółka może poświęcić na swój rozwój operacyjny, czy też budżetowanie bądź monitorowanie wyników właściwej działalności. Uwolnione zasoby ludzkie oraz czasowe można przełożyć na zarządzanie strategiczne i wdrażanie przyjętych strategii. Ponadto outsourcing zwiększa elastyczność organizacyjną przedsiębiorstwa, które dzięki temu podatniejsze jest na wszelkie zmiany.