Trzeci sektor

NGO, fundacje, stowarzyszenia

Odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości  spoczywa na zarządzającym bez względu na to, czy księgowy jest zatrudniany na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej zawartej z biurem księgowym, czy też księgowość jest prowadzona przez wolontariuszy.

W naszej wieloletniej pracy z organizacjami pozarządowymi zauważamy, że specyfika księgowości dla NGO jest na tyle duża, że tylko wyspecjalizowany podmiot może zagwarantować poprawność wykonywanej pracy.

Przy wyborze biura rachunkowego sugerujemy skonsultować następujące kwestie:

  1. Polityka rachunkowości i zakładowy plan kont – każda organizacja powinna posiadać te dokumenty.
  2. Jak segregowane są przychody i koszty w ujęciu działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej, gospodarczej.
  3. Jak wydzielone są środki otrzymane w ramach 1% i jaka jest ewidencja związana z rozchodem tych środków.
  4. Źródła finansowania i ich wpływ na obowiązki ewidencyjne oraz sprawozdawcze,
  5. specyfika rozliczeń podatkowych dla NGO np.: struktura VAT kosztów wspólnych, zasady działania zwolnienia z podatku dochodowego.