Aktualności

Ceny transferowe

Ceny transferowe to ceny ustalane między podmiotami powiązanymi, na przykład rodzinnie, osobowo lub działającymi w obrębie jednej grupy kapitałowej. W pojęciu cen transferowych zawarte są również ceny ustalone między przedsiębiorstwami, z których jedno ma siedzibę lub oddział w kraju z grupy tak zwanych rajów podatkowych. Wysokość cen transferowych odbiega od cen rynkowych ustanowionych dla tych samych dóbr materialnych i niematerialnych, dlatego są tak istotne w procesach ustalania zobowiązań podatkowych firm powiązanych. Ceny transferowe mają niebagatelne znaczenie, pełniąc jednocześnie funkcję sterowania oraz podziału dochodu.

Więcej…

...

Rejestracja do VAT podmiotu zagranicznego

Rejestracja dla celów VAT obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze, które w danym roku podatkowym przekroczyły limit sprzedaży wynoszący 200 000 zł lub sprzedają towary albo świadczą usługi wymienione w Ustawie o VAT. Dotyczy to także przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski. Co więcej – płatnicy podatku od towarów i usług – czynności takie muszą wykonać przed podjęciem pierwszych, podlegających opodatkowaniu zleceń. Warto także wiedzieć, że taka rejestracja nie skutkuje ustanowieniem siedziby przedsiębiorcy w Polsce.

Więcej…

...

Elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego

Możliwość dopełnienia formalności w trybie online znacząco usprawniła wykonywanie tego typu operacji. Już od lat wiele dokumentów można składać drogą elektroniczną, co pozwala uniknąć osobistych odwiedzin w urzędach. Sprawdź, jak złożyć e-sprawozdanie, do jakiej jednostki skierować wniosek oraz jakie dokumenty powinny się w nim znajdować!

Więcej…

...

Oddział podmiotu zagranicznego – specyficzna księgowość

Nie da się ukryć, że prowadzenie księgowości dla międzynarodowej firmy może być nie lada wyzwaniem. Jedną z podstawowych kwestii, którą należy się zająć, jest ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub też polski podmiot za granicą) określone miejsce prowadzenia działalności, które jest niezbędne dla prawidłowego rozliczania VAT. To właśnie ono warunkuje rodzaj opodatkowania i choć Unia Europejska wprowadziła dla wszystkich podatników jednolitą definicję tego pojęcia, różne formy prowadzenia działalności generują bardzo wiele trudności w tej sprawie. Kluczowe wskazówki co do tych kwestii można znaleźć m.in. w orzecznictwie TSUE czy sądów krajowych.

Więcej…

...

Czym grozi niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS w terminie?

Sprawozdanie finansowe do KRS mają obowiązek składać firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe na podstawie ustawy dotyczącej prawa księgowego, a także te, które prowadzenie ksiąg wybrały dobrowolnie. Brak dostarczenia sprawozdania w terminie traktowane jest jako przestępstwo przeciwko informacji gospodarczej, a co za tym idzie – skutkować może nałożeniem kary grzywny (od 867 do 25 000 000 zł) lub pozbawienia wolności (nawet do dwóch lat). Sąd rejestrowy, po niedotrzymaniu pierwszego terminu przez przedsiębiorcę, może wystosować ponaglenie do dopełnienia obowiązku ważne 7 dni, a po jego upływie i dalszym zaleganiu ze złożeniem sprawozdania – nałożyć grzywnę.

Więcej…

...

Jak liczyć diety i ryczałt za nocleg w delegacjach krajowych oraz zagranicznych

W zależności od branży jednym z obowiązków pracowniczych jest wyjazd służbowy, czyli delegacja poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy lub stałe miejsce pracy – na terenie kraju lub poza jego granicami. Taka podróż realizowana jest na polecenie pracodawcy, a jej zasady powinny być zgodne z aktualnymi regulacjami prawnymi. W poleceniu wyjazdu (opracowanym najlepiej w formie pisemnej) zawarte muszą być najważniejsze informacje takie jak miejsce i cel podróży oraz termin i czas trwania delegacji.

Więcej…

...

Brexit – o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy?

Oficjalne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej już od dłuższego czasu było komentowane i krytykowane w mediach, głównie ze względu na konsekwencje gospodarcze. Już w momencie, gdy Brytyjczycy brali udział w referendum w tej sprawie, zastanawiano się nad tym, jakie skutki odczują przedsiębiorcy dostarczający swoje produkty do Zjednoczonego Królestwa lub brytyjscy producenci zaopatrujący klientów z innych państw członkowskich. Z dniem 1 stycznia 2021 – po zakończeniu okresu przejściowego – Brexit stał się faktem i wiąże się to z ważnymi zmianami dla przedsiębiorców.

Więcej…

...

Zmiany opodatkowania spółek komandytowych

Przedsiębiorców prowadzących spółki komandytowe czekają w najbliższym czasie niemałe zmiany. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2020 r. wraz z początkiem 2021 roku zostali oni bowiem objęci podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT. Oznacza to, że będą zobowiązani do opłacania zarówno podatku PIT, jak i CIT. Zmiana ta – w związku ze sprzeciwem przedsiębiorców – zacznie obowiązywać dopiero od maja. Z tego czteromiesięcznego odroczenia można skorzystać, ale nie trzeba. Wiele wskazuje jednak na to, że większość właścicieli spółek komandytowych zdecyduje się na to rozwiązanie.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiana przepisów dla spółek komandytowych

Objęcie podatkiem CIT przedsiębiorców prowadzących działalność w takiej formie prawnej powoduje, że podatnicy ci będą zobowiązani do opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, którego stawka podstawowa wynosi 19% podstawy opodatkowania z kolei stawka preferencyjna – dla małych i rozpoczynających działalność przedsiębiorstw – to 9%. Zmiany te, które zostały wprowadzone w i tak już ciężkim dla właścicieli firm czasie, spotkały się z ogromnym sprzeciwem ze strony przedsiębiorców. Mimo wszystko ustawa nie została wycofana, a jedynym ustępstwem ze strony rządu jest odroczenie jej wejścia w życie do maja 2021 roku.

Opodatkowanie spółki komandytowej podatkiem CIT od maja 2021 r. – dlaczego warto skorzystać z odroczenia?

Dodatkowe cztery miesiące, które przedsiębiorcy mogą zyskać, korzystając z odroczenia, to czas na przygotowanie się do tych zmian. Okres ten pozwoli m.in. na zgromadzenie zysków jeszcze bez nowego opodatkowania, co jest szczególnie ważne dla małych firm. Ponadto czteromiesięczne odroczenie daje możliwość paru dodatkowych miesięcy wspólnego rozliczania dochodów z kilku podmiotów. To jednak nie wszystko! Do maja przedsiębiorcy mają bowiem czas na wszelkiego rodzaju reorganizacje w swojej spółce, a także zastanowienie się nad bilansem zysków i strat związanych z kontynuowaniem tej formy działalności.

Masz pytania? Skorzystaj z doradztwa podatkowego ABCGO!

Wprowadzone zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych mogą rodzić wiele wątpliwości. Co więcej, odroczenie terminu wejścia w życie podatku CIT dla przedsiębiorców działających w takiej formie prawnej oznacza konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych z ostatnim dniem kwietnia. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie dodatkowego opodatkowania, skontaktuj się z naszym biurem rachunkowymLublinie, Wrocławiu, Warszawie bądź Gdańsku i skorzystaj z usług doradcy podatkowego.

...

Controlling i raporty zarządcze w biurze rachunkowym

Planowanie oraz kontrola są jednymi z podstawowych elementów zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem w zakresie finansów. Prawidłowo skonstruowane raporty muszą odpowiadać narzuconym wytycznym zgodnym z międzynarodowymi zasadami sprawozdawczości. Znajomość wszelkich kosztów, zarówno poniesionych wewnątrz jednostki, jak i na zewnątrz pozwala na mądre kierowanie firmą, utrzymanie pozytywnych wyników finansowych oraz skuteczne reagowanie w przypadku kryzysu.

Raport menedżerski – skuteczne narzędzie w zarządzaniu

Obiektywna analiza szans i zagrożeń na podstawie szczegółowych danych finansowych są niezwykle istotne w trakcie planowania strategii rozwoju. Mając informacje takie jak bilans należności, zysków, analiza marży na sprzedawane produkty, koszty wytworzenia oraz inne niezbędne dla Klienta dane, można zaplanować konkretne działania zarówno sprzyjające wzrostowi rentowności firmy, jak i kroków naprawczych. Istotne jest również, by raporty można było dostosować do potrzeb niefinansowej kadry menedżerskiej.

Dokładna analiza danych

Dobry partner biznesowy w zakresie raportowania i controllingu musi zatrudniać w swoim zespole specjalistów od szczegółowych analiz. Wystarczy pominąć któryś obszar, a przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia nie będzie skuteczna. Indywidualne podejście do Klienta przez biuro rachunkowe pozwala na dostosowanie tematów analiz do potrzeb informacyjnych firmy. Wsparcie rachunkowe przedsiębiorstw w obszarze sprawozdawczości pozwala skupić się kadrze menedżerskiej na wdrażaniu rozwiązań bez konieczności samodzielnego zestawiania danych.

Międzynarodowe standardy raportowania

Jeżeli prowadzisz firmę, której raporty finansowe powinny być zgodne ze standardem innych państw, sięgnij po pomoc specjalistów w dziedzinie dostosowywania sprawozdań pod kątem amerykańskiego lub międzynarodowego prawa finansowego. WABCGO tworzymy tego typu raporty od podstaw, a także – w razie potrzeby – konwertujemy analizy powstałe wcześniej. Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

...

Automatyzacja procesów – elektroniczny obieg dokumentów

Cyfryzacja staje się coraz częściej koniecznością dla firm. Jednym ze sposobów na podnoszenie efektywności różnych procesów biznesowych zachodzących w organizacji, ograniczanie kosztów oraz monitoring poszczególnych etapów działań jest korzystanie z nowoczesnych rozwiązań z obszaru digitalizacji i automatyzacji obiegu dokumentów.

Czym jest elektroniczny obieg dokumentów?

Systemy elektronicznego obiegu dokumentacji to nic innego jak informatyczne narzędzia pozwalające na zarządzanie zadaniami, danymi i dokumentami oraz poprawiające komunikację i przepływ informacji w firmie.

Decyzja o wdrożeniu elektronicznego obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie powinna być poprzedzona dokładną analizą. Należy zwrócić uwagę na obecne wymagania biznesowe, potrzeby pracowników oraz kierunek rozwoju organizacji. Wybrany system powinien być funkcjonalny, bezpieczny, szybki w działaniu i prosty w obsłudze. Decyzja o wdrożeniu odpowiedniego oprogramowania nie należy do najłatwiejszych, na szczęście na rynku można znaleźć wiele zaawansowanych systemów, które skutecznie wspierają firmy w przetwarzaniu i obiegu dokumentacji bez względu na branżę czy liczbę zatrudnionych pracowników.

Cyfrowa transformacja biznesu – jakie korzyści może osiągnąć firma, automatyzując proces przepływu dokumentów?

Elektroniczny obieg dokumentów zastępujący tradycyjny obieg papierowy bez wątpienia przynosi wiele korzyści. Korzystając z nowoczesnych programów, oszczędzamy czas poświęcany dotychczas na dystrybucje, przetwarzanie oraz zarządzanie dokumentacją papierową. Ograniczamy tym samym wydatki na zakup papieru czy urządzeń drukujących i wspieramy środowisko naturalne. Zaletą tego typu systemów jest też oczywiście możliwość monitorowania transakcji, szybki i prosty dostęp do dokumentów z każdego miejsca i o każdej porze, redukcja kosztów administracji oraz zwiększenie ergonomii pracy.

Dlaczego warto wdrożyć elektroniczny obieg dokumentów?

Systemy elektronicznego obiegu dokumentacji stają się coraz popularniejsze. Korzystają z nich zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa (nie tylko w obszarze księgowości), które świadome są korzyści, jakie niesie ze sobą wdrożenie nowoczesnych programów pozwalających na usprawnienie pracy, komunikacji, przetwarzania i archiwizowania danych oraz rozwój.

...