Aktualności

Czego oczekują firmy transportowe od biura rachunkowego?

Firmy transportowe mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Ze względu na dużą liczbę zagadnień, jakie powinna obejmować, nie należy ona do najłatwiejszych. Warto więc powierzyć ją profesjonalistom, czyli wykwalifikowanym pracownikom biura księgowego. Sprawdź, na jakich zasadach funkcjonuje księgowość w firmach zajmujących się transportem.

Więcej…

...

Miejsce opodatkowania w usługach logistycznych

W Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej firm świadczących szeroko pojęte usługi logistyczne – jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż w naszym kraju. Specyfika przedsiębiorstw działających w tym obszarze gospodarki sprawia, że bardzo często współpracują one nie tylko z krajowymi, lecz także zagranicznymi kontrahentami, realizując dostawy lub oferując usługi magazynowania również na terenie innych państw. Z tego powodu wielu przedsiębiorców ma problem z określeniem miejsca opodatkowania w logistyce, które jest niezbędne do prawidłowego płacenia podatku VAT.

Więcej…

...

Biuro rachunkowe dla branży TSL – transportu, spedycji i logistyki

Firmy działające w branży transportowej, spedycyjnej oraz logistycznej, oprócz podstawowych czynności księgowo-rachunkowych, takich jak – między innymi – sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS lub rozliczenia PIT, potrzebują wsparcia w specyficznych dla tego rodzaju działalności rozliczeniach. Zarówno SAD, INTRASTAT, jak i obliczanie opłaty paliwowej mogą dostarczyć właścicielom firm nie lada kłopotów. Dlatego warto oddać obsługę podatkową w ręce profesjonalnego biura rachunkowego.

Więcej…

...

Biuro rachunkowe dla firm produkcyjnych i przemysłowych

Prowadzenie firmy – niezależnie od jej wielkości – to wielowymiarowe wyzwanie, które wymaga umiejętności panowania nad różnymi aspektami. Aby mieć pewność, że wszystkie działania przebiegają zgodnie z przepisami, a także by w formalnościach panował idealny porządek, warto nawiązać współpracę z wyspecjalizowanym biurem rachunkowym obsługującym firmy produkcyjne. Co możesz zyskać dzięki wsparciu profesjonalistów? W jakim zakresie otrzymasz pomoc? Sprawdź, dlaczego warto powierzyć księgowość ekspertom.

Więcej…

...

Jak rozlicza się artysta z podatku dochodowego

Działalność artystyczna jest bez wątpienia w zakresie rozliczania podatków dość specyficzna. Mnogość źródeł dochodów czy też zróżnicowane stosunki prawne między pracodawcą a wykonawcą sprawiają, że podsumowanie ogółu należnych podatków jest złożonym i czasochłonnym procesem. Z tego powodu dla zachowania porządku zaczyna się zawsze od uszeregowania przychodów, co pozwala na przejrzyste rozeznanie się oraz wdrożenie właściwych działań.

Więcej…

...

Ceny transferowe

Ceny transferowe to ceny ustalane między podmiotami powiązanymi, na przykład rodzinnie, osobowo lub działającymi w obrębie jednej grupy kapitałowej. W pojęciu cen transferowych zawarte są również ceny ustalone między przedsiębiorstwami, z których jedno ma siedzibę lub oddział w kraju z grupy tak zwanych rajów podatkowych. Wysokość cen transferowych odbiega od cen rynkowych ustanowionych dla tych samych dóbr materialnych i niematerialnych, dlatego są tak istotne w procesach ustalania zobowiązań podatkowych firm powiązanych. Ceny transferowe mają niebagatelne znaczenie, pełniąc jednocześnie funkcję sterowania oraz podziału dochodu.

Więcej…

...

Rejestracja do VAT podmiotu zagranicznego

Rejestracja dla celów VAT obowiązuje wszystkie podmioty gospodarcze, które w danym roku podatkowym przekroczyły limit sprzedaży wynoszący 200 000 zł lub sprzedają towary albo świadczą usługi wymienione w Ustawie o VAT. Dotyczy to także przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie mają miejsca prowadzenia działalności na terenie Polski. Co więcej – płatnicy podatku od towarów i usług – czynności takie muszą wykonać przed podjęciem pierwszych, podlegających opodatkowaniu zleceń. Warto także wiedzieć, że taka rejestracja nie skutkuje ustanowieniem siedziby przedsiębiorcy w Polsce.

Więcej…

...

Elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego

Możliwość dopełnienia formalności w trybie online znacząco usprawniła wykonywanie tego typu operacji. Już od lat wiele dokumentów można składać drogą elektroniczną, co pozwala uniknąć osobistych odwiedzin w urzędach. Sprawdź, jak złożyć e-sprawozdanie, do jakiej jednostki skierować wniosek oraz jakie dokumenty powinny się w nim znajdować!

Więcej…

...

Oddział podmiotu zagranicznego – specyficzna księgowość

Nie da się ukryć, że prowadzenie księgowości dla międzynarodowej firmy może być nie lada wyzwaniem. Jedną z podstawowych kwestii, którą należy się zająć, jest ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub też polski podmiot za granicą) określone miejsce prowadzenia działalności, które jest niezbędne dla prawidłowego rozliczania VAT. To właśnie ono warunkuje rodzaj opodatkowania i choć Unia Europejska wprowadziła dla wszystkich podatników jednolitą definicję tego pojęcia, różne formy prowadzenia działalności generują bardzo wiele trudności w tej sprawie. Kluczowe wskazówki co do tych kwestii można znaleźć m.in. w orzecznictwie TSUE czy sądów krajowych.

Więcej…

...

Czym grozi niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS w terminie?

Sprawozdanie finansowe do KRS mają obowiązek składać firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe na podstawie ustawy dotyczącej prawa księgowego, a także te, które prowadzenie ksiąg wybrały dobrowolnie. Brak dostarczenia sprawozdania w terminie traktowane jest jako przestępstwo przeciwko informacji gospodarczej, a co za tym idzie – skutkować może nałożeniem kary grzywny (od 867 do 25 000 000 zł) lub pozbawienia wolności (nawet do dwóch lat). Sąd rejestrowy, po niedotrzymaniu pierwszego terminu przez przedsiębiorcę, może wystosować ponaglenie do dopełnienia obowiązku ważne 7 dni, a po jego upływie i dalszym zaleganiu ze złożeniem sprawozdania – nałożyć grzywnę.

Więcej…

...